Vårt första månadsmöte 2017 - Föreläsning om Personcentrerad sjukvård

Onsdagen 22 mars kl 18 i HSB lokal träffades reumatikermedlemmarna till en föreläsning av Gudrun Rydh från Idé o Kunskapscentrum i Växjö som lotsade oss igenom temat "Personcentrerad sjukvård.

Per Kernell, verksamhetschef på Idé o Kunskapscentrum berättade om dess verksamhet.

Det blev ett mycket givande och intressant möte.

Vad innebär då personcentrerad sjukvård ?

-  Man utgår ifrån personens berättelse och egna resurser.

-  Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdnadsprocess.

-  Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal

möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård.

Alltså från en passiv till en aktiv patient!

 

Vid pennan Ewa

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.